Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Zapraszamy do Kruszwicy

Zapraszamy do Kruszwicy

Kruszwica – zwana legendarną stolicą Polski jest nierozerwalnie związana z początkami państwowości polskiej. Na ziemiach nadgoplańskich prowadzone są badania archeologiczne, które dowodzą istnienia wokół Gopła bogatej i nieprzerwanej tradycji osadniczej. Najstarsze ślady osadnictwa na terenie Kruszwicy sięgają epoki kamienia (ok. 10000 r. p.n.e.).

Miasto jest położone w centrum województwa kujawsko-pomorskiego, między Bydgoszczą, Toruniem a Włocławkiem. Kruszwica leży na jednym z najpiękniejszych i najbardziej znanych szlaków autokarowych w Polsce - Szlaku Piastowskim. Położona nad Jeziorem Gopło, największym jeziorem w województwie kujawsko - pomorskim i dziewiątym, co do wielkości
w Polsce, daje doskonałe warunki do czynnego wypoczynku oraz uprawiania sportów wodnych. W przeszłości jezioro zajmowało znacznie większy areał, a jego rozlewisko przypominało morze, stąd nazwane zostało „Mare Polonorum” tj. Morze Polaków.

Najsłynniejszym zabytkiem Kruszwicy oraz niepisanym symbolem miasta jest ceglana gotycka wieża samotnie stojąca na Wzgórzu Zamkowym, u nasady Półwyspu Rzępowskiego, zwana Mysią Wieżą.  Stanowi ona pozostałość zamku obronnego, który został zbudowany z fundacji króla Kazimierza Wielkiego ok.1350 roku.  Zamek był warownią na pograniczu polsko – krzyżackim. Po upadku zakonu krzyżackiego stał się on siedzibą kruszwickiej kasztelanii i starostwa. Warownia została zniszczona przez Szwedów w 1657 r. zaś pozostała Mysia Wieża od 1895 r. jest atrakcją turystyczną Kruszwicy i punktem widokowym. Z jej szczytu można dostrzec Inowrocław, Strzelno i Radziejów.

Na wschodnim brzegu Gopła wznosi się Kolegiata p.w. śś Apostołów Piotra i Pawła, która jest najstarszą z zachowanych na Kujawach świątyń, zbudowaną w stylu romańskim na przełomie XI/XII wieku. Początkowo pełniła ona funkcję katedry biskupiej. Od momentu przeniesienia biskupstwa do Włocławka (XII w.) pełni funkcję kościoła kolegiackiego,
przy którym istnieje kapituła kruszwicka. Kolegiata jest trójnawową, filarową bazyliką zbudowaną na planie krzyża łacińskiego wzniesioną z ciosanego granitu i piaskowca.

Gmina Kruszwica to obszar pól uprawnych, łąk i pastwisk, lasów, bagien, trzcinowisk oraz jezioro. W 1967 roku na jej terenie powołany został Nadgoplański Park Tysiąclecia, którego zadaniem jest ochrona unikatowego ptactwa oraz zabezpieczenie wartości historycznych tego regionu związanych z początkiem państwa polskiego.

 

Zapraszamy do Kruszwicy!
Niechaj każdy podróżujący Szlakiem Piastowskim czy Szlakiem Romańskim,
zatrzyma się u stóp legendarnej Mysiej Wieży,
zapozna się z historią naszych przodków,
a z pewnością ulegnie czarowi legendarnej stolicy Polski!

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń