Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Ważne dokumenty

Ważne dokumenty

Szanowni Państwo!

1. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona  w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona  na wniosek zainteresowanego.
    
Jeśli poszukiwana informacja nie jest opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, prosimy o przesłanie do nas wniosku na druku umieszczonym powyżej na jeden z adresów:

  • fax:     (052) 35-16-021
  • listem:  Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4; 
    88-150 Kruszwica
    Udostępnienie informacji na wniosek nastąpi "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 ustawy)

2. STATUT GMINY KRUSZWICA

Celem  Gminy  Kruszwica  jest   zaspokajanie    zbiorowych potrzeb   wspólnoty   samorządowej,   dbałość  o  harmonijne zagospodarowanie swojego terytorium, jak najlepsze wykorzystanie społeczno-gospodarczych właściwości oraz stała troska o zachowanie i rozwój różnorodnych wartości.

Dążąc  do  właściwego  ukształtowania  charakteru  wspólnoty samorządowej,  Gmina  Kruszwica  poprzez  swoje  organy   inicjuje i  organizuje  gospodarczą,  społeczną  i  kulturalną  działalność mieszkańców,   wspiera  ich  inicjatywy   zapewniając  warunki  do pełnego spożytkowania aktywności lokalnej społeczności.
            
Mając na  względzie  wagę  stojących przed Gminą Kruszwica zadań,  potrzeb  i  oczekiwań  mieszkańców,  a  także   sprawność i  efektywność  działania  wspólnoty  samorządowej  Rada  Miejska w Kruszwicy uchwala niniejszy Statut.

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy

4. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej/rozrywkowej  

p w ś c p s n
1
2
3
Events of the day 4 Sierpień 2019 (niedziela)
  • Event of the day 4 Sierpień 2019 (niedziela): Dni Gopła
5
6
7
8
9
Events of the day 10 Sierpień 2019 (sobota)
Events of the day 11 Sierpień 2019 (niedziela)
Events of the day 12 Sierpień 2019 (poniedziałek)
Events of the day 13 Sierpień 2019 (wtorek)
Events of the day 14 Sierpień 2019 (środa)
Events of the day 15 Sierpień 2019 (czwartek)
Events of the day 16 Sierpień 2019 (piątek)
Events of the day 17 Sierpień 2019 (sobota)
18
19
20
21
22
23
24
Events of the day 25 Sierpień 2019 (niedziela)
26
27
28
29
30
31
25
Sierpnia 2019, niedziela
4
dni pozostało do:
Dożynki Gminne