Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Umowa na przebudowę ulic Mieszka I i Folwarcznej podpisana

16.12.2019
Umowa na przebudowę ulic Mieszka I i Folwarcznej podpisana

Umowa na przebudowę ulic Mieszka I i Folwarcznej podpisana. Łączna wartość inwestycji wynosi 2 069 077 zł, z czego aż 1 344 900 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Łączna długość odcinka ulicy objętego przebudową wynosi: 929,28 m (ul. Folwarczna: 661,66 m i ul. Mieszka I: 267,62 m). Zakres zadania obejmuje m.in.: wykonanie nawierzchni jezdni ul. Mieszka I (szerokości 4,50m) i ul Folwarcznej (szerokości 5,00m.) z betonu asfaltowego, przebudowę istniejących zjazdów indywidulanych do posesji oraz na pola uprawne, korektę skrzyżowań, wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Termin realizacji: 2020r.

Wykonawcą  prac jest firma TRANS-POM Piotr Pomagier z Marcinkowa.