Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Programy zdrowotne dla mieszkańców województwa w 2019 r.

08.10.2019
Programy zdrowotne dla mieszkańców województwa w 2019 r.

Zapraszamy mieszkańców naszego województwa do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych. Część z nich współfinansowana jest przez samorząd województwa.

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Program skierowany jest do osób w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat, które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia. Zakres wykonywanych świadczeń dostępny tutaj.

Lista lekarzy i numery telefonów.

Program profilaktyki chorób odtytoniowych ( w tym POCHP)

W zakresie poradnictwa antytytoniowego w programie mogą wziąć udział palące tytoń osoby powyżej 18 r.ż. Do projektu w zakresie poradnictwa antytytoniowego z diagnostyką i profilaktyką POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) mogą zgłosić się palące tytoń osoby w wieku 40-65 lat, które nie miały wykonanego badania spirometrycznego w okresie ostatnich 36 miesięcy.

Lista placówek i numery telefonów.

Profilaktyka nowotworów głowy i szyi

Badaniami profilaktycznymi w ramach programu mogą być objęci pacjenci w wieku 40-65 lat, u których obecne są czynniki podwyższonego ryzyka rozwoju nowotworów głowy i szyi, takie jak:

- palenie papierosów,

- spożywanie wysokoprocentowego alkoholu,

- podejmowanie zachowań seksualnych związanych z ryzykiem zakażenia wirusem HPV (wielu partnerów seksualnych, seks oralny).

W naszym województwie program realizują placówki medyczne w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Chełmnie, Wąbrzeźnie, Rogowie (powiat żniński), Rypinie i Żninie.

Lista placówek znajduje się tutaj na dole strony.

Wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów

Program skierowany jest do aktywnych zawodowo pacjentów między 16 a 67 r.ż., które cierpią z powodu obrzęku stawów. Profilaktyka reumatoidalna obejmuje dwie wizyty:

Pierwsza: wywiad, badanie ogólne i skierowane na badania krwi

Druga: analiza wyników badań, powtórne badanie układu ruchu, w przypadku podejrzenia RZS pacjent otrzymuje skierowanie do Ośrodka Wczesnej Diagnostyki w Kościerzynie.

Badania można wykonać w Miejskim Centrum Lekarskim przy ul. Świeckiej 27 w Tucholi i Przychodni KEMED przy ul. Matejki 20c we Wąbrzeźnie.

Przeciwdziałanie chorobom naczyń mózgowych

Program skierowany jest do aktywnych zawodowo osób w wieku 40–65 lat. Profilaktyka obejmuje badanie internistyczne i diagnostyczne (w tym EKG, poziom glukozy, lipidogram) oraz wizytę kontrolną i wskazanie dalszej diagnostyki lub leczenia. Program realizowany jest przez placówki w Szubinie, Rynarzewie (powiat nakielski), Sępólnie Krajeńskim, Więcborku, Sośnie (powiat sępoleński), Wąwlewnie (powiat sępoleński), Mroczy (powiat nakielski), Turze (powiat nakielski) i Nakle nad Notecią. Koordynatorem programu jest 107. Szpital Wojskowy w Wałczu. Więcej informacji pod numerem telefonu 67 258 24 42.

Badania profilaktyczne w kierunku wykrywania nowotworu gruczołu krokowego

Centrum Onkologii w Bydgoszczy realizuje program skierowany do mężczyzn po 40 r.ż. Badania obejmują pobranie krwi na market nowotworowy PSA i badanie lekarskie. Rejestracja pod numerem telefonu 52 374 32 38 lub w Zakładzie Profilaktyki i Promocji Zdrowia przy ul. Romanowskiej 2, pok. 15.

Program profilaktyki raka piersi (mammografia)

Program skierowany do kobiet między 50 a 69 rokiem życia, które nie wykonywały mammografi w ciągu ostatnich dwóch lat.

Lista placówek oraz numery telefonów

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

Skierowany do kobiet między 25 a 59 rokiem życia, które nie wykonywały cytologii w ciągu ostatnich trzech lat. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lekarz może skierować pacjentkę na badanie kolonoskopowe (wykonywane w ramach programu).

Lista placówek i numery telefonów

Badania prenatalne

W programie mogą uczestniczyć kobiety w ciąży powyżej 35 r.ż., u których w trakcie ciąży (obecnej lub poprzedniej) wystąpiły wady płodu lub w trakcie badań stwierdzono nieprawidłowości wskazujące na ryzyko wady.  Aby zakwalifikować się do programu wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań, potwierdzającymi zasadność skierowania do badań prenatalnych. Badania obejmują poradnictwo, specjalistyczne USG, badania biochemiczne oraz genetyczne.

Lista placówek z numerami telefonów.

Badania przesiewowe w kierunku tętniaka aorty brzusznej (bez  rejonizacji)

Projektem objęci są palący papierosy mężczyźni między 65. a 74 rokiem życia, zamieszkali na terenie naszego województwa. Badanie przesiewowe USG jest bezinwazyjne i nie wiąże się z żadnymi powikłaniami dla zdrowia pacjenta. Seniorzy, u których badanie wykryje odcinek poszerzonej aorty będą kierowani na kolejne badania kontrolne lub do specjalisty chirurgii naczyniowej. Realizatorami programu jest 8 placówek medycznych. W 7 z nich są jeszcze wolne miejsca (brak miejsc w Przychodni Lekarskiej Rodzina w Koronowie).

Lista realizatorów z numerami telefonów. Więcej informacji pod numerem telefonu 56 652 18 22.

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego (bez rejonizacji)

Z przesiewowych badań kolonoskopowych mogą skorzystać osoby z grup podwyższonego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego – w wieku 50-65 lat. Stosownie do wskazań medycznych, niektóre z tych badań zostaną przeprowadzone w znieczuleniu ogólnym. W razie potrzeby podczas kolonoskopii zostanie wykonana niewielka interwencja chirurgiczna (polipektomia - usuwanie niedużych niezłośliwych zmian) lub pobrane zostaną wycinki tkanek do badania histopatologicznego. Program realizowany jest przez 19 wybranych w konkursie placówek medycznych. Więcej informacji pod numerem telefonu 56 621 87 43.

Badania profilaktyczne w kierunku Wirusowego Zapalenia Wątroby (rejonizacja)

Mieszkańcy naszego regionu mają możliwość udziału w badaniach diagnostycznych oraz zajęciach edukacyjnych dotyczących zakażeń WZW B i C. W tym roku planujemy przebadać ponad 3 tysiące osób zamieszkujących 28 gmin, miast i powiatów w naszym województwie. Lista realizatorów z numerami telefonów. Więcej informacji pod numerem telefonu 56 652 18 16.

Profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom (rejonizacja)

Adresatami programu są osoby dorosłe po 65. roku życia, które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i znajdują się w grupie ryzyka - osoby leczone z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej. W tym roku program realizowany jest w partnerstwie z 24 gminami i miastami. Więcej informacji pod numerem telefonu 56 652 18 16.

Lista realizatorów z numerami telefonów.

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń