Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 2/2019 na realizację zadań publicznych w 2019 r.

05.09.2019
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 2/2019 na realizację zadań publicznych w 2019 r.

BURMISTRZ  KRUSZWICY
       ogłasza
       otwarty konkurs ofert nr 2/2019
       na realizację zadania publicznego w 2019 r.

w formie wsparcia realizacji zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności    


na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

oraz Programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

(Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 listopada 2018 r.)

p w ś c p s n
Events of the day 1 Wrzesień 2019 (niedziela)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Events of the day 12 Wrzesień 2019 (czwartek)
  • Event of the day 12 Wrzesień 2019 (czwartek): OLSP 2019
Events of the day 13 Wrzesień 2019 (piątek)
  • Event of the day 13 Wrzesień 2019 (piątek): OLSP 2019
Events of the day 14 Wrzesień 2019 (sobota)
  • Event of the day 14 Wrzesień 2019 (sobota): Pobór krwi!
  • Event of the day 14 Wrzesień 2019 (sobota): OLSP 2019
Events of the day 15 Wrzesień 2019 (niedziela)
  • Event of the day 15 Wrzesień 2019 (niedziela): OLSP 2019
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń