Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Świetlica w Woli Wapowskiej po rewitalizacji

15.11.2019
Świetlica w Woli Wapowskiej po rewitalizacji

 W dniu 12.11.2019 r. nastąpił odbiór prac budowlanych związanych z przebudową świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej. Inwestycja została zrealizowana dzięki unijnemu dofinansowaniu na projekty rewitalizacyjne.

W wyniku przebudowy istniejących pomieszczeń w świetlicy powstała nowa kuchnia, kotłownia oraz toalety, także dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wymieniono również część okien i drzwi oraz uszkodzone elementy dachu. Ponadto, budynek świetlicy został ocieplony oraz zyskał ekologiczne ogrzewanie. 

Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Stanisław Żak z Kruszwicy. Nadzór nad realizacją prac pełniła firma GOLIAT II sp. z o. o. z  miejscowości Branno.

Na realizację powyższej inwestycji Gmina Kruszwica za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli uzyskała ponad 300 tys. zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.