Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Światłowód Nexera w twoim domu

05.09.2019
Światłowód Nexera w twoim domu

Firma Iris Telecommunication Sp. z o.o. jest biurem projektowym, działającym na zlecenie firmy NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego internetu w wysokich przepustowościach”, na obszarze województwa łódzkiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, opracowujemy projektu budowy sieci światłowodowej.

W związku z tym, działając na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (tj. Dz. U. z 2017r poz. 2062 z późniejszymi zmianami), w najbliższych dniach na terenie miejscowości: Brześć, Chełmce, Chełmiczki, Głębokie, Gocanowo, Gocanówko, Janocin, Karsk, Rusinowo, Tarnówko, Witowice podjęte zostaną działania w celu udzielenia wszelkich informacji mieszkańcom, przedstawienia planowanej trasy sieci światłowodowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń od właścicieli nieruchomości.

Więcej informacji : www.nexera.pl

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon nexera_plakat.pdf1.17 MB
p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Events of the day 22 Luty 2020 (sobota)
23
24
25
26
27
28
29
01
Marca 2020, niedziela
4
dni pozostało do:
Bieg Tropem Wilczym