Oficjalna strona Urzędu Miasta Kruszwica

Aktualności blok

Zgodnie z przepisem § 6 Uchwały nr XI/124/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kruszwica zawiadamiam, że zwołuję zebrania dotyczące konsultacji społecznych w zakresie zmiany granic miasta Kruszwica, które odbędą się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kruszwicy w dniu 19 grudnia 2019 r. (wejście od strony USC):

Katarzyna i Krzysztof Fabiańscy z Kruszwicy biorą udział w telewizyjnym programie „Czar par”. Spośród ośmiu tysięcy zgłoszeń najpierw wybrano tysiąc, by ostatecznie wyłonić 14 par, które w każdym odcinku zostają poddani różnorodnym próbom testującym ich miłość, współdziałanie, poczucie humoru i wiedzę o sobie nawzajem.  Z odcinka na odcinek program opuszcza para z najmniejszą liczbą punktów. Para z Gminy Kruszwica 6 grudnia przeszła do finału programu, który odbędzie się 13.12.2019 r. o godz.

W nawiązaniu do interpelacji złożonej przez radnego Artura Grobelskiego podczas sesji w dn. 28.11.2019 r. zamieszczamy pełną odpowiedź na każde zadane pytanie. Jednocześnie informujemy, że Urząd Miejski w każdym postępowaniu przetargowym dokłada należytej staranności przy ocenie ofert. Szkoda, że Pan Radny nie wykazał się taką starannością zadając pytania sugerujące nieprawidłowości, nie zapoznając się z dokumentacją oraz nie posiadając wiedzy popartej faktami.

Zgodnie z przepisem § 9 Uchwały nr XI/124/2019 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kruszwica, podaję do publicznej wiadomości wyniki przeprowadzonych w dniu 04.12.2019 r. konsultacji społecznych w zakresie zmiany granic miasta Kruszwica.

Więcej informacji w załączniku.

Dnia 16 listopada 2019r odbyła się IV Spartakiada Drużyn Harcerskich zorganizowana przez 1WDH,,Żółte Strzały” z ZSO w Kruszwicy. W Spartakiadzie brały udział Gromady Zuchowe, Drużyny Harcerskie i Wędrownicy z powiatu inowrocławskiego, razem 17 drużyn. Zawodom towarzyszyła miła atmosfera i sportowa rywalizacja. Wszyscy uczestnicy powrócili z nagrodami rzeczowymi, dyplomami, a zwycięzcy z pucharami.

W sobotę 7 grudnia 2019 r. na rynku w Kruszwicy odbyła się kolejna edycja świątecznej imprezy organizowanej przez Motomikołaje.

W ramach Programu Priorytetowego AZBEST 2019-2020 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Programu Priorytetowego  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania wyrobów zawierających azbest”.

Więcej informacji w załączniku

BURMISTRZ  KRUSZWICY na podstawie Uchwały nr XLIX/559/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 203, poz. 2805) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica w 2020 r.

Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” zaprasza na świąteczny weekend:

14 grudnia (sobota) Jarmark Bożonarodzeniowy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego. W programie m.in. pokaz malowania bombek i wykonywania stroików świątecznych oraz degustacja potraw wigilijnych.

W Kobylnikach trwa realizacja zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach. W ramach projektu przebudowana zostanie droga na odcinku długości 940 m tj. od planowanego skrzyżowania typu rondo z drogą krajową nr 62 do świetlicy wiejskiej. Zakres prac obejmuje m.in. wzmocnienie istniejącej jezdni wraz z jej poszerzeniem i lokalną korektą przebiegu trasy w miejscach tego wymagających,  przebudowę chodników i zjazdów oraz wykonie ciągów pieszo-rowerowych.

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2019 r.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2019 r. ulegają zmianie kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Serdecznie zapraszamy na trwającą w inowrocławskim Muzeum im. Jana Kasprowicza Wystawę Sztuki Polskiej. Prezentowane dzieła pochodzą ze zbiorów regionalnego kolekcjonera pana Antoniego Michalaka. Wystawa jest dostępna w godzinach funkcjonowania muzeum do 31 grudnia 2019 r.

 Burmistrz Kruszwicy ogłasza konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Kruszwica.

Do wygrania 3000 zł.

 

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na logo gminy. Logo powinno budzić pozytywne skojarzenia z gminą Kruszwica, jego historią oraz nawiązywać do regionu Kujaw.

Osoby, które przeżyły przynajmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim i pragną zostać odznaczone MEDALAMI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE mogą zgłosić ten fakt w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kruszwicy.

Strony