Open or close Facebook window.

Wsparcie dla mieszkańców naszego regionu

14.05.2020
Wsparcie dla mieszkańców naszego regionu

Fundacja Ekspert - Kujawy, którą reprezentuję jest organizacją pozarządową realizującą projekty unijne, w ramach których mamy możliwość objęcia wsparciem szkoleniowym, a także w pewien sposób wsparciem finansowym, znaczną liczbę mieszkańców naszego regionu, które są długotrwale bezrobotne, straciły zatrudnienie na skutek pandemii COVID – 19, bądź kończą szkoły/uczelnie i tym samym wchodzą dopiero na rynek pracy. W projektach oferujemy zdobywanie nowych kwalifikacji i kompetencji, które dają możliwość znalezienia zatrudnienia, stypendia szkoleniowe, staże zawodowe ze stypendiami dla uczestników i zwroty kosztów dojazdu. Udział w szkoleniach jest dla uczestników bezpłatny. Zależy nam na dotarciu do jak najszerszego grona odbiorców, którzy na skutek udziału w projekcie mogą zmienić swoją obecną sytuację, albo zadbać o swoją najbliższą przyszłość.

Marlena Grams
Fundacja Ekspert-Kujawy


Załącznik: 
AttachmentSize
Image icon plakat.jpg284.39 KB
Brak nadchodzących wydarzeń.