Open or close Facebook window.

Kolejny etap rewitalizacji Kruszwicy

30.11.2018
Kolejny etap rewitalizacji Kruszwicy

W ostatnich latach nasze miasto przeszło ogromną metamorfozę. Co się zmieniło?  Nowy Rynek, przylegające ulice, ścieżki rowerowe, nowa trasa turystyczna z murowanych tablic czy termomodernizacja ZSO. To jednak nie koniec rewitalizacji Kruszwicy. Już w przyszłym roku planuje się przeprowadzić modernizację budynku Centrum Kultury i Sportu Ziemowit w Kruszwicy oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Lipowej w ramach projektu pn. Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej.

Na realizację wspomnianych prac gmina Kruszwica otrzymała środki unijne w wysokości  blisko 1,8 mln. zł. Umowa o dofinansowanie została zawarta jeszcze w październiku b.r.” – mówi Zastępca Burmistrza Kruszwicy Bartosz Krajniak.

Przyznane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. 

W ramach prac budowlanych budynek przy ul. Niepodległości zostanie wyremontowany oraz rozbudowany o pomieszczenia do celów dydaktyczno – socjalnych. Z kolei przestrzeń przy ul. Lipowej zostanie podzielona na dwie części. W pierwszej umieszczone zostaną urządzenia zabawowe dla małych i średnich dzieci, umożliwiające ćwiczenia ruchowe oraz gry i zabawy angażujące dzieci do fizycznego wysiłku. Druga część zostanie zagospodarowana poprzez wprowadzenie urządzeń siłowni zewnętrznej, która zostanie przeznaczona dla osób starszych. Ponadto, pojawią się elementy małej architektury, tor do jazdy na rolkach i rowerach oraz boiska do gry grupowej.