Open or close Facebook window.

Rewitalizacja wsi w gminie Kruszwica rozpoczęta

29.11.2018
Rewitalizacja wsi w gminie Kruszwica rozpoczęta

Gmina Kruszwica jest w trakcie realizacji rewitalizacyjnych projektów infrastrukturalnych będących niezbędnym elementem do przeprowadzenia działań społecznych na terenach wiejskich gminy Kruszwica.

Obecnie trwają roboty budowlane, w wyniku których miejscowości Chełmce i Polanowice zyskają nowoczesne boiska wielofunkcyjne wraz z elementami siłowniami plenerowej, a także nowe chodniki i zatokę autobusową. Wykonawca prac budowlanych jest firma TORAKOL Rajmund Zalewski z miejscowości Koszczały.

Realizowany projekt stanowi odpowiedź na wskazane problemy wykluczenia społecznego sołectwa Chełmce oraz Polanowice zidentyfikowane w Gminnym Programie Rewitalizacji gminy Kruszwica na lata 2015-2023.

Jak dowodzą badania,  osoby, które się ruszają - zarówno dzieci, jak i dorośli, z łatwością przyswajają nową wiedzę czy umiejętności. Regularne ćwiczenia zwiększają efektywność w pracy, otwierają umysł i pobudzają kreatywne myślenie – w myśl popularnego hasła: „w zdrowym ciele – zdrowy duch”.

„Przedsięwzięcie to stanowi zintegrowane działanie na rzecz mieszkańców terenów wiejskich gminy Kruszwica. W efekcie realizacji projektu powstanie nowoczesna infrastruktura stwarzająca warunki do pobudzania aktywności ruchowej mającej znaczący wpływ na prawidłowy rozwój
w sferze fizycznej, emocjonalnej, jak i społecznej wśród dzieci czy osób dorosłych. Otwarcie powstałych obiektów planuje się w przyszłym roku, prawdopodobnie przy okazji obchodów Dnia Dziecka, na które już teraz serdecznie zapraszam”  – mówi Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.

Na realizację powyższej inwestycji Gmina Kruszwica uzyskała dofinansowanie w wysokości ok. 1,27 mln zł w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na  2014-2020, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu.