Open or close Facebook window.

Budowa ścieżek rowerowych dobiega końca

23.11.2018
Budowa ścieżek rowerowych dobiega końca

Dobiega końca przebudowa ścieżek rowerowych wzdłuż ulic Szosa Tryszczyńska oraz Solidarności.  Równolegle do w/w ulic wykonano już część chodnika dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej wraz z ścieżką rowerową o nawierzchni asfaltowej. W ramach zadania powstanie prawie kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej, dzięki któremu sieć ścieżek rowerowych ulegnie rozbudowie.